Χειρουργός Οισοφάγου - Στομάχου - Σπληνός

Χειρουργική Οισοφάγου - Στομάχου

Καρκίνος Οισοφάγου - Καρκίνος Στομάχου

O κ. Ζαχαράκης διετέλεσε επί 4ετία Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος (Consultant Surgeon) στον τομέα της Χειρουργικής Οισοφάγου-Στομάχου στο Κέντρο Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου St Mary’s Hospital του Λονδίνου.

Η Κλινική στην οποία εργάστηκε λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο Οισοφάγου-Στομάχου καθώς και με καλοήθεις παθήσεις του Ανωτέρου Πεπτικού, καλύπτοντας παραπομπές ασθενών από τα Νοσοκομεία του ΒΔ Λονδίνου.

Ο κ. Ζαχαράκης και η Κλινική στην οποία εργάστηκε, ειδικεύεται στη ριζική εκτομή του καρκίνου του Οισοφάγου και του Στομάχου με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό και στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση όλων των καλοηθών παθήσεων του ανωτέρου πεπτικού. Η συγκεκριμένη Κλινική αποτελεί ίσως τη μοναδική στη Μ.Βρετανία και μία από τις ελάχιστες στον Δυτικό κόσμο (πλήν της Ιαπωνίας όπου ο λεμφαδενικός καθαρισμός αποτελεί τον κανόνα) που πραγματοποιεί πιστοποιημένα τέτοιου είδους επεμβάσεις.

 

Καρκίνος Οισοφάγου & Καρκίνος Στομάχου: Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Η χειρουργική εκτομή του Οισοφαγο-Γαστρικού καρκίνου με τη μορφή της οισοφαγεκτομής ή γαστρεκτομής από μόνη της αποτελεί μή επαρκή χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου, αν δεν συμπληρωθεί από εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Μετά από εκτεταμένο  λεμφαδενικό καθαρισμό η 5ετής επιβίωση των ασθενών εκτινάσσεται σε ποσοστό 60-70%, όπως φαίνεται στα αποτελέσματα της κλινικής του St Mary’s και στα προσωπικά αποτελέσματα του κ Ζαχαράκη. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητη, προκείμένου να αναπαραχθούν αυτά τα αποτελέσματα, η ουσιαστική εκπαίδευση των χειρουργών ενώ υπολογίζεται ότι ένας χειρουργός χρειάζεται να πραγματοποιήσει περίπου 30-40 τέτοιες επεμβάσεις πριν κριθεί επαρκής στις επεμβάσεις αυτές.

[Parikh D, Johnson M, Chagla L, Lowe D, McCulloch P. D2 gastrectomy: lessons from a prospective audit of the learning curve. Br J Surg. 1996;83:1595–9.]

Ο κ. Ζαχαράκης έχει πραγματοποιήσει στη Μ.Βρετανία πάνω από 70 Γαστρεκτομές με Εκτεταμένο D2 Λεμφαδενικό καθαρισμό περισότερες από 50 Οισοφαγεκτομές με Εκτεταμένο Λεμφαδενικό καθαρισμό 2 & 3 επιπέδων, με μέσο όρο λεμφαδένων στα χειρουργικά του παρασκευάσματα 75 και 52 αντίστοιχα.

 

Παθήσεις που Αντιμετωπίζονται

 • Καρκίνος Οισοφάγου
 • Καρκίνος Στομάχου
 • Όγκοι GIST Οισοφάγου/Στομάχου
 • Εκόλπωμα Zenker Οισοφάγου
 • Επιφρενικό εκόλπωμα Οισοφάγου
 • Αχαλασία Οισοφάγου
 • Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση
 • Διαφραγματοκήλη
 • Ενδοθωρακική κήλη
 • Όγκοι/παθήσεις Σπληνός

 

Επεμβάσεις

 • Οισοφαγεκτομή 3 σταδίων και εκτεταμένος Λεμφαδενικός καθαρισμός 2/3 επιπέδων
 • Ivor-Lewis Οισοφαγεκτομή 2 σταδίων και εκτεταμένος Λεμφαδενικός καθαρισμός 2 επιπέδων
 • Ολική Γαστρεκτομή και κατώτερη Οισοφαγεκτομή με θωρακο-κοιλιακή προσπέλαση και εκτεταμένος Λεμφαδενικός καθαρισμός 2 επιπέδων
 • Ολική Γαστρεκτομή και εκτεταμένος D2 Λεμφαδενικός καθαρισμός
 • Υφολική Γαστρεκτομή και εκτεταμένος D2 Λεμφαδενικός καθαρισμός
 • Θωρακοσκοπική Οισοφαγεκτομή 3 σταδίων (για πρώιμο καρκίνο/καλοήθεις παθήσεις)
 • Λαπαροσκοπική Ολική/Υφολική Γαστρεκτομή (για πρώιμο καρκίνο/καλοήθεις παθήσεις)
 • Λαπαροσκοπική επιμήκης Γαστρεκτομή (για όγκους GIST)
 • Λαπαροσκοπική Οισοφαγο-μυοτομή κατά Heller (για αχαλασία οισοφάγου)
 • Λαπαροσκοπική Θολοπτύχωση κατά Nissen (για γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση)
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης/Ενδοθωρακικής κήλης
 • Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή

Το Ιατρείο


Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

ΠΠ Γερμανού 20
             54622 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com