Χειρουργική Ογκολογία

Όλα τα ογκολογικά περιστατικά συζητούνται στα Ογκολογικά Συμβούλια των επιμέρους Κλινικών με συμμετοχή του κ. Ζαχαράκη και Ειδικών Ιατρών των ακόλουθων Ειδικοτήτων:

Ογκολόγου

Γαστρεντερολόγου/Ηπατολόγου

Ακτινολόγου

Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι η επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής προσέγγισης του ασθενούς σε κάθε φάση της θεραπείας του, τόσο πριν όσο και μετά από τη πιθανή χειρουργική επέμβαση. Οι αποφάσεις είναι συλλογικές, στηριζόμενες σε συγκεκριμένα Πρωτόκολλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μ. Βρετανίας και με στόχο την προσαρμογή της πιο κατάλληλης θεραπείας στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς ξεχωριστά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή εφόσον ο ασθενής το επιζητήσει, η συζήτηση του περιστατικού μπορεί να γίνει και στα αντίστοιχα Ογκολογικά Συμβούλια (MultiDisciplinary Team Meetings) των Νοσοκομείων St Mary’s & Hammersmith Hospitals του Λονδίνου.

 

 

Το Ιατρείο


Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

ΠΠ Γερμανού 20
             54622 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com