Χαρακτηριστικά Περιστατικά

D2 υφολική γαστρεκτομή με ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό

D2 sub-total gastrectomy with radical lymphadenectomy

Ασθενής 67 ετών με αδενοκαρκίνωμα στομάχου προ-πυλωρικά, που ανακαλύφθηκε με Γαστροσκόπηση στα πλαισια διερεύνησης αναιμίας και προωρου κορεσμού και επιβεβαιώθηκε από την προ-εγχειρητική βιοψία.

Η ασθενής υπεβλήθη σε σταδιοποίηση, με  Αξονική Τομογραφια και Λαπαροσκόπηση Σταδιοποίησης (Staging Lap), η οποια ανέδειξε τοπικά προχωρημενη νόσο με λεμφαδενική συμμετοχή δίχως απομακρυσμένες μεταστάσεις ή περιτοναικές εμφυτεύσεις.

Ο ασθενής συζητήθηκε στο Ογκολογικό Συμβούλιο και ετέθη σε προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία (Neo-Adjuvant therapy) από το Ογκολογικό Τμήμα. Μετά από 6 κύκλους Χ/Θ και την επανα-σταδιοποίηση  με Αξονική Τομογραφία, ελήφθη η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση.

Ο ασθενής μετά από πλήρη προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε Υφολική (80%) Γαστρεκτομή και D2 ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό (εικόνα 1,2).  Η αποκατάσταση της συνέχειας της πεπτικής οδού  έγινε κατά Roux  en Y (εικόνα 3,4).

Η μετεγχειρητική πορεία ηταν ανεπίπλεκτη και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 7η  μετεγχειρητική ημέρα.

Η μετεγχειρητική βιοψία επιβεβαίωσε την προ-εγχειρητική διάγνωση και την πλήρη εκτομή του όγκου (R0 εκτομή), με 64 παρασκευασθέντες λεμφαδένες από τους οποίους οι 5 εμφάνισαν διήθηση. [Τ2Ν2Μ0]

Κατόπιν τούτου, ο ασθενής συζητήθηκε εκ νέου στο Ογκολογικό Συμβούλιο και ετέθη σε συμπληρωματική χημειοθεραπεία (Adjuvant therapy) από το Ογκολογικό Τμήμα.

Ο ασθενής παραμένει ελεύθερος νόσου 27 μηνες μετα το χειρουργείο.

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

   Εγνατίας 67 (Ύψος Αγ. Σοφίας)
             54631 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com