Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Οισοφαγεκτομή Ivor-Lewis για αδενοκαρκίνωμα τελικού οισοφάγου

Ivor-Lewis oesophagctomy for distal oesophageal cancer

Ασθενής 75 ετών με αδενοκαρκίνωμα τελικού οισοφάγου, που ανακαλύφθηκε με Γαστροσκόπηση στα πλαίσια διερεύνησης δυσφαγίας και επιβεβαιώθηκε από την προ-εγχειρητική βιοψία.

Η ασθενής υπεβλήθη σε σταδιοποίηση, με Αξονική Τομογραφία και Λαπαροσκόπηση Σταδιοποίησης, η οποία ανέδειξε τοπικά προχωρημένη νόσο δίχως απομακρυσμένες μεταστάσεις ή περιτοναικές εμφυτεύσεις (εικόνα 1).

Ο ασθενής συζητήθηκε στο Ογκολογικό Συμβούλιο και ετέθη σε προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία (Neo-Adjuvant therapy) από το Ογκολογικό Τμήμα. Μετά από 3 κύκλους Χ/Θ και τον επανέλεγχο με Αξονική Τομογραφία, ελήφθη η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση.

Ο ασθενής μετά από πλήρη προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε Οισοφαγεκτομή Ivor-Lewis με λαπαροτομή και δεξιά θωρακοτομή, και ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό 2 επιπέδων [ανω κοιλία και θώρακα]  (εικόνα 2,3,4,5). Στις εικόνες 4 & 6 απεικονίζεται ο νεο-οισοφάγος με την αναστόμωση στο άνω ημι-θωράκιο.

Η μετεγχειρητική πορεία ηταν ανεπίπλεκτη και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 13η μετεγχειρητική ημέρα.
Η μετεγχειρητική βιοψία επιβεβαίωσε την προ-εγχειρητική διάγνωση και την πλήρη εκτομή του όγκου (R0 εκτομή), με 77 παρασκευασθέντες λεμφαδένες από τους οποίους οι 13 εμφάνισαν διήθηση. [Τ3Ν3Μ0]

Κατόπιν τούτου, ο ασθενής συζητήθηκε εκ νέου στο Ογκολογικό Συμβούλιο και ετέθη σε συμπληρωματική χημειοθεραπεία (Adjuvant therapy) από το Ογκολογικό Τμήμα.

Ο ασθενής παραμένει ελεύθερος νόσου 16 μήνες μετα το χειρουργείο.

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5
6
Εικόνα 6

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

ΠΠ Γερμανού 20
             54622 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com