Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Δεξιά ηπατεκτομή για ηπάτωμα

Right hepatectomy for hcc

Ασθενής 72 ετών με Ηπάτωμα, που ανακαλύφθηκε με Αξονική Τομογραφία στα πλαισια διερεύνησης χρόνιου κοιλιακού άλγους και επιβεβαιώθηκε από τις υψηλές τιμές AFΡ (εικόνα 1,2).

Η ασθενής μετά από πλήρη σταδιοποίηση και προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε Δεξιά Ηπατεκτομή. Η εντόπιση του όγκου επιβεβαιώθηκε και με δι-εγχειρητικό υπέρηχο για να εξασφαλιστεί το επαρκές της εκτομής (εικονα 3,4,5,6).

Η μετεγχειρητική πορεία ηταν ανεπίπλεκτη και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 5η  μετεγχειρητική ημέρα.

Η μετεγχειρητική βιοψία επιβεβαίωσε την προ-εγχειρητική διάγνωση και την πλήρη εκτομή του όγκου.

Κατόπιν τούτου, ο ασθενής συζητήθηκε εκ νέου στο Ογκολογικό Συμβούλιο και ετέθη σε παρακολούθηση (follow-up) από το Ογκολογικό Τμήμα.

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5
6
Εικόνα 6

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

   Εγνατίας 67 (Ύψος Αγ. Σοφίας)
             54631 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com