Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή του όρθου για αδενοκαρκίνωμα όρθου

Laparoscopic low anterior resection for rectal tumor

Ασθενής 55 ετων με αδενοκαρκίνωμα του ορθού, που ανακαλύφθηκε στα πλαίσια διερεύνησης αναιμίας και επιβεβαιώθηκε με κολονοσκόπηση και βιοψία.

Η ασθενής μετά από πλήρη σταδιοποίηση και προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού. Η εντόπιση του όγκου επιβεβαιώθηκε και με δι-εγχειρητική κολονοσκόπηση για να εξασφαλιστεί το επαρκές της εκτομής. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε πλήρως λαπαροσκοπικά με απολίνωση της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας στην έκφυση της και πλήρες Total Mesorectal Excision (TME) (εικόνα 1,2,3,4,5).

Οι τομές που χρησιμοποιήθηκαν για την επέμβαση φαίνονται στην εικόνα 6.

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ανεπίπλεκτη και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 5η μετεγχειρητική ημέρα.

Η μετεγχειρητική βιοψία επιβεβαίωσε την προ-εγχειρητική διάγνωση και την πλήρη εκτομή του όγκου [R0, Τ1Ν0M0].

Κατόπιν τούτου, ο ασθενής συζητήθηκε εκ νέου στο Ογκολογικό Συμβούλιο και ετέθη σε απλή παρακολούθηση (follow-up) από το Ογκολογικό Τμήμα.

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5
6
Εικόνα 6

 

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

   Εγνατίας 67 (Ύψος Αγ. Σοφίας)
             54631 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com