Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση νευροενδοκρινικού όγκου παγκρέατος

Laparoscopic enucleation of neuroendocrine pancreatic tumor

Ασθενης 49 ετών με μη-λειτουργικό Νευροενδοκρινή Όγκο Παγκρέατος, που ανακαλύφθηκε  στα πλαίσια διερεύνησης κοιλιακού άλγους (εικόνα 1) και επιβεβαιωθηκε με ενδοσκοπικό υπέρηχο και βιοψία.

Η ασθενής μετά από πλήρη προ-εγχειρητικό έλεγχο τόσο βιοχημικό όσο και απεικονιστικό, υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική εκπυρήνιση του όγκου, ο οποίος βρισκόταν στον αυχένα του παγκρέατος. Η εντόπιση του όγκου επιβεβαιώθηκε και με δι-εγχειρητικό υπέρηχο και ο όγκος αφαιρέθηκε πλήρως λαπαροσκοπικά (εικόνα 2,3,4,5).

Η μετεγχειρητική πορεία ηταν ανεπίπλεκτη και η ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 2η  μετεγχειρητική ημέρα.

Η μετεγχειρητική βιοψία επιβεβαίωσε την προ-εγχειρητική διάγνωση και την πλήρη εκτομή του όγκου.

Κατόπιν τούτου, η ασθενής ετέθη σε απλή παρακολούθηση (follow-up).

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

   Εγνατίας 67 (Ύψος Αγ. Σοφίας)
             54631 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com