Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή για εξαιρετικά ευμεγεθή σπληνομεγαλιά

Laparoscopic splenectomy for massive splenomegaly

Ασθενής 65 ετών με ιστορικό αιμοσφαιρινοπάθειας παραπέμθηκε από το Αιματολογικό τμήμα για διενέργεια σπληνεκτομής λόγω εξαιρετικά ευμεγέθους σπληνός (σπληνομεγαλίας) και υπερσπληνισμού. Η ασθενής είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, η οποία και ανέδειξε την παρουσία τεράστιου σπληνός (massive splenomegaly) με διαστάσεις περίπου 30x18εκ. (εικόνες 1,2).

Έπειτα από πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο, αποφασίστηκε η Λαπαροσκοπική Αφαίρεση του σπληνός (εικόνες 3,4,5,6).

Η μετεγχειρητική πορεία ηταν ανεπίπλεκτη και η ασθενής έλαβε εξιτήριο από την κλινική μετά από 24 ώρες, σε πλήρη δραστηριότητα και ελεύθερη συμπτωμάτων έκτοτε, μετά από διάστημα 2 ετών παρακολούθησης (follow-up).

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5
5
 Εικόνα 6

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

   Εγνατίας 67 (Ύψος Αγ. Σοφίας)
             54631 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com