Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομική κατά Heller για αχαλασία οισοφάγου (μεγα-οισοφάγος)

Laparoscopic Heller myotomy for oesophageal achalasia (mega-oesophagus)

Ασθενης 33 ετων με Αχαλασία Οισοφάγου, που ανακαλυφθηκε στα πλαισια διερεύνησης χρόνιας δυσφαγίας και επιβεβαιωθηκε με ενδοσκόπηση, οισοφαγογράφημα, μανομετρία οισοφάγου και αξονική τομογραφία με χαρακτηριστική διάταση του ενδοθωρακικού οισοφάγου και παρουσία μεγα-οισοφάγου με χαρακτηριστική διάταση άνω των 9 εκ. (εικόνα 1,2, 3)

Ο ασθενής μετά από πλήρη προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε Λαπαροσκοπική Οισοφαγομυοτομή κατα Heller κατά την οποία γίνεται διάνοιξη των μυικών ινών του κατώτερου οισοφάγου (εικονα 4,5).

Το οισοφαγογράφημα την 1η μετεγχειρητική ημέρα κατέδειξε το επαρκές της επέμβασης με ευχερή διέλευση του σκιαστικού (εικονα 6).

Κατόπιν τούτου, ο ασθενής ετέθη σε απλή παρακολούθηση (follow-up) με πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων 2 μήνες μετά την επέμβαση

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5