Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή κατά Heller για αχαλασία οισοφάγου

Ασθενής 52 ετών με Αχαλασία Οισοφάγου, που ανακαλύφθηκε  στα πλαίσια διερεύνησης χρόνιας δυσφαγίας και επιβεβαιώθηκε με ενδοσκόπηση, οισοφαγογράφημα, μανομετρία οισοφάγου και αξονική τομογραφία με χαρακτηριστική διάταση του ενδοθωρακικού οισοφάγου (εικόνα 1,2) .

Ο ασθενής μετά από πλήρη προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε Λαπαροσκοπική Οισοφαγομυοτομή κατα Heller κατά την οποία  γίνεται διάνοιξη των μυϊκών ινών του κατώτερου οισοφάγου  (εικόνα 3,4).

Το οισοφαγογράφημα την 1η μετεγχειρητική ημέρα κατέδειξε το επαρκές της επέμβασης με ευχερή διέλευση του σκιαστικού (εικόνα 5).

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ανεπίπλεκτη και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 2η  μετεγχειρητική ημέρα.

Κατόπιν τούτου, ο ασθενής ετέθη σε απλή παρακολούθηση (follow-up) με πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.

Διαβάστε και δείτε περισσότερα σχετικά με τις παθήσεις που σχετίζονται με την Χειρουργική Οισοφάγου

Ιατρικό Περιεχόμενοεικόνα 1 Ιατρικό Περιεχόμενοεικόνα 2 Ιατρικό Περιεχόμενοεικόνα 3
Ιατρικό Περιεχόμενο εικόνα 4 Ιατρικό Περιεχόμενοεικόνα 5  

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

   Εγνατίας 67 (Ύψος Αγ. Σοφίας)
             54631 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com