Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Αναθεώρηση ηπατικο-νηστιδικής αναστόμωσης μετά απο κάκωση ηπατικού πόρου

Revisional hepatico-jejunostomy after hepatic duct injury

Ασθενής 40 ετών που είχε υπεβληθεί προ 3ετίας σε ηπατικο-νηστιδική αναστόμωση αλλαχού, λόγω πλήρους διατομής του ηπατικού πόρου κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.

Η ασθενής έκτοτε παρουσίαζε υποτροπιάζοντα επεισόδεια χολαγειίτιδας  ενώ είχε υπεβλήθη σε Μαγνητική Χολαγγειογραφία (MRCP), η οποια ανέδειξε εκσεσημασμένη διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων στο ύψος της συμβολής των δύο ηπατικών πόρων, με ενδοηπατική λιθίαση (εικόνα 1).

Η ασθενής παραπέμθηκε στην ομάδα μας για περαιτέρω αντιμετώπιση και μετά από πλήρη προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε επανεγχείρηση, κατάργηση της παλαιάς στενωμένης ηπατικο-νηστιδικής αναστόμωσης με αφαίρεση των ενδο-ηπατικών λιθων και δημιουργία νέας ηπατικο-νηστιδικής αναστόμωσης κατά Roux  en Y με stenting των δυο ηπατικών πόρων  (εικόνα 2,3,4,5).

Η μετεγχειρητική πορεία ηταν ανεπίπλεκτη και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 8η  μετεγχειρητική ημέρα.

Η ασθενής παραμένει ελεύθερη συμπτωμάτων 8 μηνες μετα το χειρουργείο, ενώ η μετεγχειρητική Μαγνητική Χολαγγειογραφία (MRCP) ανέδειξε φυσιολογικό εύρος ενδο-ηπατικών χολαγγείων με πλήρη απουσία λίθων (εικόνα 6).

 

anathewrisi-ipatiko
 Εικόνα 1
anathewrisi-ipatiko
 Εικόνα 2
anathewrisi-ipatiko
 Εικόνα 3
anathewrisi-ipatiko
 Εικόνα 4
anathewrisi-ipatiko
 Εικόνα 5
anathewrisi-ipatiko
 Εικόνα 6

 

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

ΠΠ Γερμανού 20
             54622 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com