Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Λαπαροσκοπική αφαίρεση όγκου GIST στομάχου

Laparoscopic sleeve gastrenomy for gastric gist tumor

Ασθενής  78 ετών με εμέτους και αίσθημα πληρότητας στο επιγάστριο, υποβλήθηκε σε γαστροσκόπηση, αξονική τομογραφία και ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, τα οποία ανέδειξαν την παρουσία  ευμεγέθους (5x9εκ.) όγκου στομάχου, με ακτινολογικούς χαρακτήρες όγκου GIST.

H ασθενής μετά από πλήρη προ-εγχειρητικό έλεγχο, υπεβλήθη σε Λαπαροσκοπική αφαίρεση του όγκου με τη μορφή της επιμήκους γαστρεκτομής (εικονα 2,3,4,5).

Διενεργήθηκε γαστροσκόπηση δι-εγχειρητικά για την ακριβή εντόπιση του όγκου και την ασφαλή εκτομή, λόγω της εγγύτητας του με το πυλωρικό στόμιο (εικόνα 1).

Η μετεγχειρητική πορεία ηταν ανεπίπλεκτη και η ασθενής έλαβε εξιτήριο μετα από 48 ώρες.

 

1
 Εικόνα 1
2
 Εικόνα 2
3
 Εικόνα 3
4
 Εικόνα 4
5
 Εικόνα 5

Το Ιατρείο

 
Το Ιατρείο

Φωτογραφικό Υλικό

Χαρακτηριστικά Περιστατικά


Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Περιεχόμενο μόνο για Γιατρούς

Press Room


Τελευταία Νέα

Νέα | Οπτικο/κό Υλικό | Έντυπος & Ηλεκτρ. Τύπος

 

zacharakis surgery logo

 

Facebook Like
Twitter Feeds

Επικοινωνία

   Εγνατίας 67 (Ύψος Αγ. Σοφίας)
             54631 Θεσσαλονίκη

  2310 261 800

   6974 276 090

  manoszacharakis@hotmail.com